STOPP för inlösen av PAUS papperspresentkort i butiker, restauranger och hotell

Viktig information
till dig som har PAUS papperspresentkort och som inte längre kan använda dem som betalning i handeln.
Nu kan du få ersättning för dina papperspresentkort direkt av PAUS Presentkort AB.

Avancerade förfalskningar av PAUS Rikspresentkort har spridits i handeln. Detta är under utredning av polisen och ett antal personer som försökt lösa in falska papperskort har gripits. Vi uppmanar nu handlare, restauranger och hotell att stoppa all inlösen av PAUS papperspresentkort. PAUS har stoppat all nyförsäljning av papperspresentkort permanent. Bilder på de aktuella papperspresentkorten som avses återfinns på denna sida.

Till dig som har PAUS papperspresentkort

Du som erhållit PAUS papperspresentkort och som ännu inte hunnit handla för dessa kan skicka in dem till PAUS för att få ersättning för papperspresentkorten.

Du gör på följande sätt:

1. KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN. Fyll i dina uppgifter och klicka på knappen [Skicka formuläret].

2. SKRIV UT RETURNOTAN. Den skickas också till den e-postadress du har angivit.

3. KONTROLLERA RETURNOTAN, att antalet papperspresentkort du skickar och övriga uppgifter stämmer. Är något fel, gå till www.paus.se och börja om från början.

4. SKICKA PAPPERSPRESENTKORTEN OCH RETURNOTAN till PAUS PRESENTKORT AB, 105 61 STOCKHOLM. Skicka endast in en returnota tillsammans med dina papperspresentkort.

När returnotan och papperspresentkorten kommer till PAUS, kontrollerar vi papperspresentkorten och dina uppgifter. PAUS betalar ut värdet av alla giltiga och av PAUS utgivna papperspresentkort du har skickat in. Tänk på att det bara är PAUS papperspresentkort med PAUS-märket på baksidan som vi kan lösa in. PAUS Presentkort har anlitat KI Kuponginlösen för att säkerställa inlösenhanteringen och utbetalningarna. KI Kuponginlösen har stor erfarenhet av utbetalningstjänster via sin säkra IT-miljö och står under Finansinspektionens tillsyn.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL INLÖSENFORMULÄRET

Papperspresentkort och returnotor som skickats in till PAUS hanteras i den ordning försändelserna kommer in. PAUS har tillsatt extra personalresurser för att hantera den stora mängden papperspresentkort och utbetalningar. Från det att PAUS har tagit emot korrekt ifylld returnota ihop med papperspresentkort tar det allt från några dagar upp till 10 dagar till dess att utbetalning syns på angivet bankkonto. PAUS kommer att fortsätta att lösa in alla utestående papperspresentkort under papperspresentkortens hela giltighetstid. PAUS har reseverat kapital som täcker alla giltiga och av PAUS utgivna papperspresentkort.

Uppdaterad 3 juli 2014

Här kan du lösa in dina presentkort

Du har privat surf aktiverad. Du måste inaktivera detta för att paus.se ska fungera korrekt.