Blodgivarpresentkort – ett enkelt sätt att visa uppskattning

Blodgivarpresentkortet är framtaget för Sveriges blodcentraler. Från 2016 är presentkortet elektroniskt. Det laddas i valörerna 40 respektive 50 kronor och säljs enbart till dig som arbetar inom blodcentralerna för att sedan lämnas ut till blodgivare som ett tack för donation. Paus Blodgivarpresentkort laddas med valörerna 40 eller 50 kronor och gäller i 24 månader från laddningstillfället. Under Använd ditt presentkort här hittar du en komplett lista över de företag som tar emot Paus Blodgivarpresentkort.

Använd ditt Blodgivarpresentkort här.

 

Så här säger blodcentralerna i Västernorrland om Paus Blodgivarpresentkort:

”Våra blodcentraler har ett stort antal blodgivare som lämnar blod eller plasma. För att visa vår uppskattning får givaren en ersättning vid varje donation. Detta ledde tidigare till att vi fick bygga upp egna små affärer med olika varor. Både personal- och lokalkrävande. Vi tycker också att det är bättre att de lokala affärerna gynnas. Därför inledde vi under 2001 ett samarbete med PAUS Presentkort. Våra blodgivare får nu ett presentkort som de kan lösa in i någon av de butiker vi samarbetar med. Systemet har fått flera positiva effekter. Dels får vi på blodcentralerna tid till vår egentliga verksamhet, dels gynnas affärerna på varje ort.

Vi uppmuntrar gärna fler butiker, hotell och restauranger att medverka. För information kontakta blodcentralerna i din stad eller Paus Presentkort.”

geblodnu

Här kan du lösa in dina elektroniska presentkort

Du har privat surf aktiverad. Du måste inaktivera detta för att paus.se ska fungera korrekt.