Du kan också ta emot Paus Presentkort

Paus Presentkort säljer presentkort till företag, landsting, kommuner och föreningar. Presentkorten används för att uppvakta och på olika sätt premiera anställda och kunder. Alla medlemmar i Svensk Handel eller Visita – Svensk besöksnäring kan bli inlösande företag och ta emot Paus Presentkort. Presentkort är ett bra sätt att marknadsföra sig och skapar nya sökvägar till din butik, ditt hotell eller din restaurang. Undersökningar visar också att den som löser in sitt presentkort ofta ökar köpet med upp till 40 procent. Paus Presentkort kan på så sätt bidra till att skapa lönsamma relationer och nya kunder.

Som medlem i Svensk Handel eller Visita – Svensk besöksnäring, får du fördelaktiga villkor av Paus Presentkort i form av rabatterade serviceavgifter. Vi debiterar inte heller någon årsavgift eller licensavgift.

Fyll i formuläret här så återkommer vi om hur Paus Presentkort kan fungera i just din verksamhet.

Elektroniska presentkort ersätter från 2016 de tidigare av papper
För dig som inlösande företag innebär våra nya elektroniska presentkort stora förenklingar. All clearing sker i din kassa. Ingen manuell redovisning är nödvändig.

De tidigare papperspresentkorten utställda av Paus kan tyvärr inte lösas in längre. Vänligen hänvisa eventuella kunder med papperspresentkort till paus.se. Där finns all information kring utbytesprocessen.

Bli inlösande företag

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Fält markerade med * är obligatoriska

Här kan du lösa in dina elektroniska presentkort

Du har privat surf aktiverad. Du måste inaktivera detta för att paus.se ska fungera korrekt.